Jiné texty

Všechny ostatní texty, jichž je Dr. A. Barták autorem, dále některé jeho mediální exhibice a další věci, které by někoho mohly zajímat, najdete na jeho osobních stránkách.