KOMFORT

Je to forma zdravotní péče, kdy si pacient připlácí paušální částky v souvislosti s výkonem. Za to se naše zdravotnické zařízení snaží jednak zvýšit komfort služeb, jednak provádět i takové výkony a vyšetření, které sice pojišťovna neuhradí nebo na ně zdravotnické zařízení doplácí, ale které podle našeho názoru do moderní gynekologie a porodnictví patří. Pokud považujeme některá vyšetření za přínosná, jsme ochotni nést i případné finanční sankce zdravotní pojišťovny za překročení limitů. Naopak neobtěžujeme pacientky vyšetřeními a kontrolami, pokud je nepovažujeme za medicínsky přínosné, i kdyby tento krok byl proti našim ekonomickým zájmům. Cílem je, aby návštěva v naší ambulanci byla pro pacientky podle možnosti nikoliv nepříjemným zážitkem.

Příplatek v tomto programu není platbou za výkon hrazený zdravotní pojišťovnou, ale za doplňkové zdravotní služby zdravotní pojišťovnou nehrazené.

Vstup pacientky do režimu KOMFORT je zcela dobrovolný a pokud jej pacientka neakceptuje, není to důvodem k jejímu odmítnutí. Nicméně tento režim preferujeme; nikoliv ani tak z důvodů ekonomických (i když nepopíráme, že se rádi zčásti osvobodíme od svěrací kazajky tzv. „regulací“ zdravotních pojišťoven), ale spíše proto, že taková péče nám (a doufám, že i našim pacientkám) přináší mnohem více radosti a uspokojení. 

Z programu KOMFORT může pacientka kdykoliv vystoupit.

V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že pokud jsou o nás na internetu pochvalné zmínky, jsou v naprosté většině od klientek v tomto režimu.

K pochopení, proč máme tyto dva programy, je nutné vědět něco o financování ambulantních specialistů zdravotními pojišťovnami. Koho by to zajímalo, najde krátký článek o této problematice zde.

Aktuální informace:

Ordinační doba o svátcích: Jsme v ordinaci do pátku 20.12.2019 včetně. V pondělí 23.12. budou jen plánované odběry krve a to, co nepočká. 
V pátek 27.12.2019  je ordinace normálně. 
Pak je dovolená (30.12., 31.12., 2.1. a 3.1.) a pracujeme normálně až od pondělí 6.1.2020.