Vedoucím lékařem v naší ambulanci je MUDr Alexandr Barták.

Narozený 11. září 1956 českým rodičům v Pekingu*, vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1982. Absolvoval stáž na gynekologickém oddělení nemocnice Ospedale Civico e Benefratelli v sicilském Palermu. Tam získal kladný vztah především k italské kuchyni.

Svoji pracovní kariéru zahájil na gynekologicko-porodnickém oddělení okresní nemocnice v Brandýse nad Labem, v roce 1985 vykonal atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, pět let po promoci přešel na Gynekologicko-porodnickou klinku  Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, která se tehdy nacházela na pražské Bulovce, a v roce 1990 získal atestaci II. stupně ve svém oboru.

V roce 1992 odjel do zahraničí a až do roku 1994 pracoval jako gynekolog a porodník v jedné z krajských nemocnic v Tunisku (Hopital Régional de Kasserine). Nejenže tam získal (dnes velmi potřebný) poučený vztah k islámské kultuře, ale především toto africké období považuje stále za nejvýznamnější přínos pro své porodnické dovednosti. Po svém návratu do vlasti pak působil v nestátním zdravotnickém zařízení MEDA v Praze, kde se věnoval reprodukční medicíně, porodnictví a zejména léčbě neplodnosti, především pak metodám asistované reprodukce (IVF).

Od roku 2006 provozuje vlastní ambulantní zdravotnické zařízení, zaměřené na reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Dlouho pracoval na část úvazku jako  porodník na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem, neboť k tomuto zařízení měl stále niterný a sentimentální vztah. Protože toto oddělení bylo koncem roku 2012 zrušeno, mohli jste jej pak několik let potkat v pohotovostních službách na porodnicko-gynekologické klinice pražské Nemocnice Na Bulovce, nyní spolupracuje s gynekologicko-porodnickým oddělením Městské nemocnice v Neratovicích.

Dr. Barták je autorem odborných publikací ze svého oboru i populárních textů; některé najdete v záložce TEXTY .

Je členem České gynekologicko-porodnické společnosti (Sekce asistované reprodukce) a zakládajícím členem České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hovoří dosti plynně rusky a francouzsky, anglicky hůře a nerad, německy či italsky pak jen lámaně a v případech krajní nouze.

Alexandr Barták je již 25 let ženatý a za svůj život vychoval (a zčásti ještě vychovává) čtyři děti, z toho jedna dvojčata**. 

*) Totéž datum si přesně o 15 let později zvolí pro svůj krvavý puč Augusto Pinochet zřejmě jen náhodou.

**) Že by útok Usámy bin Ládina na dvojčata nevyorská právě v den lékařových 45. narozenin byl narážkou na dvojčata jeho vlastní, je rovněž málo pravděpodobné.

 

Lenka Bartáková, DiS je vedoucímu lékaři manželkou a sestrou. Situace, kdy lékař pojme sestru (zdravotní) za manželku je jedinou tolerovanou formou incestu v kulturních zemích.

Lenka vystudovala na střední zdravotní škole obor porodní asistentka (tehdy nazývaný "ženská sestra"). Několik let pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení na pražské Bulovce, poté pár let pobývala se svým mužem v severní Africe a po návratu do vlasti se již do oboru nevrátila. Pokud nerodila děti, působila v různých manažerských pozicích, nicméně v branžích, jež se zdravotnictvím úzce souvisejí. V roce 2006 se do oboru vrátila a se svým manželem založila vlastní zdravotnické zařízení; je nutno dodat, že právě její podnikatelská invence byla rozhodující. V ordinaci stále působí jako vedoucí sestra.

V současné době studuje právo na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Je vdaná a má 4 děti.

 Moniku Stránskou jsme poznali před mnoha lety jako mladičkou sestřičku na gynekologicko-porodnické klinice na pražské Bulovce. Pak se vdala, odešla z Prahy, pracovala dlouho jako sestra v rakovnické nemocnici, ale život ji donutil se občas živit v nejrůznějších jiných profesích. S námi je od roku 2008 a bez ní si nedovedeme naši práci představit; je totiž nejen skvělá sestra s úžasnou empatií a komunikačními schopnostmi, ale díky své pestré profesionální minulosti umí prakticky vše. Například vyměnit v autě převodovku.

 

Aktuální informace:

V době letních prázdnin 
(od 24. července včetně a po celý srpen 2020) 
bude ordinační doba redukována:
 
budeme ordinovat jen v pondělí, úterý a ve čtvrtek 
v obvyklých ordinačních hodinách
 
27.7. - 7.8.2020 budeme mít DOVOLENOU, ordinace nebude v provozu vůbec.

27. 5. 2022 jsem na kongresu v Bratislavě.

 

Nechápu, proč se tolik žen stydí svléknout se před doktorem. Vždyť je to chlap jako každý jiný.

(Brigitte Bardot)