Bc.Lenka Bartáková, DiS je vedoucímu lékaři manželkou a sestrou. Situace, kdy lékař pojme sestru (zdravotní) za manželku je jedinou tolerovanou formou incestu v kulturních zemích.

Lenka po gymnáziu vystudovala na vyšší zdravotní škole obor porodní asistentka. Jedenáct let pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení na pražské Bulovce, přivedla na svět první dvě děti (tedy ty vlastní) a pak pár let pobývala se svým mužem v severní Africe. Po návratu do vlasti působila jako obchodní reprezentant ve farmaceutické branži a povila další dvě děti. V roce 2006 se do gyn/por oboru vrátila a se svým manželem založila vlastní zdravotnické zařízení; je nutno dodat, že právě její podnikatelská invence byla rozhodující. 

V ordinaci po celou dobu působí jako vedoucí sestra a provozní manažer

 Moniku Stránskou jsme poznali před mnoha lety jako mladičkou sestřičku na gynekologicko-porodnické klinice na pražské Bulovce. Pak se vdala, odešla z Prahy, pracovala dlouho jako sestra v rakovnické nemocnici, ale život ji donutil se občas živit v nejrůznějších jiných profesích. S námi je od roku 2008 a bez ní si nedovedeme naši práci představit; je totiž nejen skvělá sestra s úžasnou empatií a komunikačními schopnostmi, ale díky své pestré profesionální minulosti umí prakticky vše. Například vyměnit v autě převodovku.

 

Vedoucím lékařem v naší ambulanci byl MUDr Alexandr Barták.

Narozen 11. září 1956 českým rodičům v Pekingu*, zemřel 2.srpna 2022.

Vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1982. Absolvoval stáž na gynekologickém oddělení nemocnice Ospedale Civico e Benefratelli v sicilském Palermu. Tam získal kladný vztah především k italské kuchyni.

Svoji pracovní kariéru zahájil na gynekologicko-porodnickém oddělení okresní nemocnice v Brandýse nad Labem, v roce 1985 vykonal atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, pět let po promoci přešel na Gynekologicko-porodnickou klinku  Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, která se tehdy nacházela na pražské Bulovce, a v roce 1990 získal atestaci II. stupně ve svém oboru.

V roce 1992 odjel do zahraničí a až do roku 1994 pracoval jako gynekolog a porodník v jedné z krajských nemocnic v Tunisku (Hopital Régional de Kasserine). Nejenže tam získal (dnes velmi potřebný) poučený vztah k islámské kultuře, ale především toto africké období považuje stále za nejvýznamnější přínos pro své porodnické dovednosti. Po svém návratu do vlasti pak působil v nestátním zdravotnickém zařízení MEDA v Praze, kde se věnoval reprodukční medicíně, porodnictví a zejména léčbě neplodnosti, především pak metodám asistované reprodukce (IVF).

Od roku 2006 provozoval vlastní ambulantní zdravotnické zařízení, zaměřené na reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Dlouho pracoval na část úvazku jako  porodník na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem, neboť k tomuto zařízení měl stále niterný a sentimentální vztah. Protože toto oddělení bylo koncem roku 2012 zrušeno, mohli jste jej pak několik let potkat v pohotovostních službách na porodnicko-gynekologické klinice pražské Nemocnice Na Bulovce, nakonec spolupracoval s gynekologicko-porodnickým oddělením Městské nemocnice v Neratovicích.

Dr. Barták je autorem odborných publikací ze svého oboru i populárních textů; některé najdete v záložce TEXTY .

Byl členem České gynekologicko-porodnické společnosti (Sekce asistované reprodukce) a zakládajícím členem České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hovořil dosti plynně rusky a francouzsky, anglicky hůře a nerad, německy či italsky pak jen lámaně a v případech krajní nouze.

Alexandr Barták byl od roku 1991 ženatý a za svůj život vychoval (a zčásti ještě vychovává) čtyři děti, z toho jedna dvojčata**. 

*) Totéž datum si přesně o 15 let později zvolí pro svůj krvavý puč Augusto Pinochet zřejmě jen náhodou.

**) Že by útok Usámy bin Ládina na dvojčata nevyorská právě v den lékařových 45. narozenin byl narážkou na dvojčata jeho vlastní, je rovněž málo pravděpodobné.

 

Nechápu, proč se tolik žen stydí svléknout se před doktorem. Vždyť je to chlap jako každý jiný.

(Brigitte Bardot)