Vážené pacientky, 

s hlubokou lítostí vás musíme informovat, že doktor Barták 2. srpna náhle zemřel.

 

ORDINACE POKRAČUJE V PROVOZU

Ty první dny a týdny, když zůstala ordinace náhle ze dne na den bez lékaře a provozovatele v jedné osobě, byly extrémně náročné. A to nejen emočně, ale i proto, že dr. Barták měl ve své gesci i jistou část provozních záležitostí, a do některých jsme se my dvě (Lenka a Monika) s radostí nikdy dříve nepletly. Takže jsme se ve spoustě záležitostí za pochodu musely zorientovat, zjišťovat co, kde, jak, s kým, učit se novým věcem. A přitom zvládat všechny dosavadní a paradoxně ještě utěšovat zlomené pacientky, které pro „bABa“ ordinaci vždy byly spíše fanynkami či kamarádkami.

Nejdůležitější a nejsložitější výzvou bylo kvalitní lékařské zajištění, bez kterého byste k nám přestaly rády chodit a zdravotní pojišťovny by přestaly spolupracovat, takže by to ordinaci ekonomicky prostě položilo.

Po osmi týdnech od té tragické události Vás s radostí můžeme informovat, že nejlepší lékař je čas, to ano, ale nám se podařilo získat i další dobré lékaře - specialisty, a začínáme opatrně věřit tomu, že to zvládneme.

Naši noví čtyři lékaři rozšířili portfolio poskytovaných gynekologických služeb a vnesli do ordinace nový, svěží vítr. Kromě standardní, tedy „samozřejmé“ gynekologické péče se zaměřují takto:

MUDr. Pavel Drbohlav, CSc. se věnuje a je orientován zejména v „reprodukční medicíně“, gró jeho pracovního života se odehrává v jednom významném pražském IVF centru.

MUDr. Pavel Kabele je klinický lékař a operatér na gynekologicko-porodnické klinice FN Bulovka a jeho subspecializací je onkogynekologie.

MUDr. Kateřina Uvírová je rovněž mladá klinická gynekoložka z FN Bulovka a její hlavní zájem tkví v porodnictví.

MUDr. Stanislav Martan pracuje jako zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Nymburce a jeho doménou je prenatální UZ diagnostika.

Máme od Vás - našich klientek zatím veskrze pozitivní ohlasy a v ordinaci vládne pohodová atmosféra… Snad jsme měli šťastnou ruku.

Děkujeme za projevy účasti, za krásné dárky i dojemné vzkazy.

Děkujeme, že nám zachováte přízeň, budeme i nadále pro Vaši spokojenost dělat vše, co umíme.

Lenka a Monika (management a recepce)

Vítejte na stránkách zdravotnického zařízení

BABA CARE, s.r.o.

Nejprve považujeme za vhodné objasnit, proč jsme v roce 2006 při zakládání pracoviště zvolili tento podivný název. Hlavním protagonistou je pražský gynekolog a porodník ALEXANDR BARTÁK;  to jsou ta prostřední písmena AB. Více než cennou spolupracovnicí byla a je mu jeho manželka, která nese stejné příjmení, proto je tam to BA dvakrát a vznikne tak slovo "BABA", krajový expresivní výraz pro ženu; může evokovat i představu báby porodní.

Pevně věřím, že se naše pacientky neurazí, když prozradím, že v pracovním slangu nás ženských lékařů slouží  slovo "baba" jako terminus technicus: označuje totiž obecně gynekologickou pacientku. (Zdůrazňuji, že bez ohledu na její věk, takže kolegovo sdělení: "Máš v čekárně babu," může klidně znamenat, že se ošetření domáhá šestnáctiletá gymnazistka.) 

Jako symbolické se mi jeví i to,  že - věřte nebo nevěřte - Baba je jméno bohyně ze sumersko-akkadské mytologie, manželky boha Ninurty, jež (sama matka sedmi dcer) měla na starosti plodnost!  (viz J. Black, A. Green: Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie. Praha 1999). V této souvislosti je mimochodem zajímavé, že bůh Baba (někdy uváděný jako Babi) byl v panteonu egyptském bohem naopak plodnosti mužské a je obvykle zobrazován s hlavou paviána a s trvalou erekcí...(S fenoménem "baba-jaga" nemá název našeho zařízení nic společného; a to ani když některá z našich sestřiček - zcela výjimečně - nemá úplně dobrou náladu.) 

Tolik o babách.

Pokud jde o ono CARE, pro neznalé Shakespearova jazyka dodávám, že znamená "péči". Inu, chceme být světoví, a to se dnes bez angličtiny neobejde.

Název tak má naznačit, že se zabýváme péčí o ženu. Ještě přesněji řečeno, je naším oborem takzvaná REPRODUKČNÍ MEDICÍNA  tedy vše, co se týká lidského rozmnožování. Toho je  právě žena zcela zásadním pilířem. A protože rozmnožování je pravděpodobně tím nejzákladnějším atributem života, máme neskromný dojem, že i náš obor je mezi lidskými činnostmi tím nejdůležitějším, neboť 

...VŠICHNI LIDÉ, SÓKRATE, MAJÍ VE SVÉM TĚLE I V DUŠI PUD K PLOZENÍ. V PLOZENÍ JE SKUTEK BOŽÍ. A PRÁVĚ TO JE VE SMRTELNÉM TVORU PRVKEM NESMRTELNOSTI...“

(Platón, Hostina)

Důležité údaje o společnosti: 
Název firmy: 
bABa care s.r.o.
Sídlo: U proseckého kostela 866/9, 190 00  Praha 9 - Prosek 
Zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 116271 dne 25.3.2006 
IČ: 274 32 696 
DIČ: CZ27432696 
Základní listiny: