Vítejte na stránkách zdravotnického zařízení

BABA CARE, s.r.o.

Nejprve považujeme za vhodné objasnit, proč jsme v roce 2006 při zakládání pracoviště zvolili tento podivný název. Hlavním protagonistou je pražský gynekolog a porodník ALEXANDR BARTÁK;  to jsou ta prostřední písmena AB. Více než cennou spolupracovnicí byla a je mu jeho manželka, která nese stejné příjmení, proto je tam to BA dvakrát a vznikne tak slovo "BABA", krajový expresivní výraz pro ženu; může evokovat i představu báby porodní.

Pevně věřím, že se naše pacientky neurazí, když prozradím, že v pracovním slangu nás ženských lékařů slouží  slovo "baba" jako terminus technicus: označuje totiž obecně gynekologickou pacientku. (Zdůrazňuji, že bez ohledu na její věk, takže kolegovo sdělení: "Máš v čekárně babu," může klidně znamenat, že se ošetření domáhá šestnáctiletá gymnazistka.) 

Jako symbolické se mi jeví i to,  že - věřte nebo nevěřte - Baba je jméno bohyně ze sumersko-akkadské mytologie, manželky boha Ninurty, jež (sama matka sedmi dcer) měla na starosti plodnost!  (viz J. Black, A. Green: Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie. Praha 1999). V této souvislosti je mimochodem zajímavé, že bůh Baba (někdy uváděný jako Babi) byl v panteonu egyptském bohem naopak plodnosti mužské a je obvykle zobrazován s hlavou paviána a s trvalou erekcí...(S fenoménem "baba-jaga" nemá název našeho zařízení nic společného; a to ani když některá z našich sestřiček - zcela výjimečně - nemá úplně dobrou náladu.) 

Tolik o babách.

Pokud jde o ono CARE, pro neznalé Shakespearova jazyka dodávám, že znamená "péči". Inu, chceme být světoví, a to se dnes bez angličtiny neobejde.

Název tak má naznačit, že se zabýváme péčí o ženu. Ještě přesněji řečeno, je naším oborem takzvaná REPRODUKČNÍ MEDICÍNA  tedy vše, co se týká lidského rozmnožování. Toho je  právě žena zcela zásadním pilířem. A protože rozmnožování je pravděpodobně tím nejzákladnějším atributem života, máme neskromný dojem, že i náš obor je mezi lidskými činnostmi tím nejdůležitějším, neboť 

...VŠICHNI LIDÉ, SÓKRATE, MAJÍ VE SVÉM TĚLE I V DUŠI PUD K PLOZENÍ. V PLOZENÍ JE SKUTEK BOŽÍ. A PRÁVĚ TO JE VE SMRTELNÉM TVORU PRVKEM NESMRTELNOSTI...“

(Platón, Hostina)

Důležité údaje o společnosti: 
Název firmy: 
bABa care s.r.o.
Sídlo: U proseckého kostela 866/9, 190 00  Praha 9 - Prosek 
Zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 116271 dne 25.3.2006 
IČ: 274 32 696 
DIČ: CZ27432696 
Základní listiny:  
 

Ordinační doby o prázdninách:

Do 24.7. ordinace normálně
Od 25.7. do 30.7. včetně máme dovolenou.
Dále takto:
st 31.7. ordinace normálně
čt 1.8. ordinace normálně
pá 2.8. ordinace normálně
po 5.8. ordinace normálně
út 6.8. ordinace normálně
st 7.8. ordinace není
čt 8.8. ordinace normálně
pá 9.8. ordinace není
po 12.8. ordinace normálně
út 13.8. ordinace není
st 14.8. ordinace normálně
čt 15.8. změna: ordinace výjimečně odpoledne od 14:00 (jako bývá v úterý)
pá 16.8. ordinace není
po 19.8. změna: ordinace výjimečně odpoledne od 14:00
út 20.8. ordinace není
st 21.8. změna: ordinace od 8:00 do 16:00
čt 22.8. ordinace normálně
pá 23.8. ordinace není
po 26.8. změna: ordinace výjimečně odpoledne od 14:00
út 27.8. ordinace není
st 28.8. změna: ordinace od 8:00 do 16:00
čt 29.8. ordinace normálně
pá 30.8. ordinace není
V září již normálně, ale od 9.9. do 20.9. je dovolená, v ordinaci bude jen sestra podle potřeby.