BABA CARE, s.r.o.

Nejprve považujeme za vhodné objasnit, proč jsme v roce 2006 při zakládání pracoviště zvolili tento podivný název. Hlavním protagonistou byl pražský gynekolog a porodník Alexandr Barták - to jsou ta prostřední písmena AB. Více než cennou spolupracovnicí byla a je mu jeho manželka, porodní asistentka Lenka, která nese stejné příjmení, proto je tam to BA dvakrát a vznikne tak slovo "BABA", krajový expresivní výraz pro ženu; může evokovat i představu báby porodní.

Pevně věřím, že se naše pacientky neurazí, když prozradím, že v pracovním slangu gynekologických pracovišť slouží slovo "baba" jako terminus technicus: označuje totiž obecně gynekologickou pacientku. Zdůrazňujeme, že bez ohledu na její věk, takže kolegovo sdělení: "Máš v čekárně babu," může klidně znamenat, že se ošetření domáhá šestnáctiletá gymnazistka.

Jako symbolické se nám jeví i to, že - věřte nebo nevěřte - Baba je jméno bohyně ze sumersko-akkadské mytologie, manželky boha Ninurty, jež (sama matka sedmi dcer) měla na starosti plodnost! (viz J. Black, A. Green: Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie. Praha 1999). V této souvislosti je mimochodem zajímavé, že bůh Baba (někdy uváděný jako Babi) byl v panteonu egyptském bohem naopak plodnosti mužské a je obvykle zobrazován s hlavou paviána a s trvalou erekcí... (S fenoménem "baba-jaga" nemá název našeho zařízení nic společného, a to ani když některá z našich sestřiček - zcela výjimečně - nemá úplně dobrou náladu.)

Tolik o babách.

Pokud jde o ono CARE, inu, chceme být světoví, a to se dnes bez angličtiny neobejde.

Název tak má naznačit, že se zabýváme péčí o ženu. Ještě přesněji řečeno je naším oborem takzvaná REPRODUKČNÍ MEDICÍNA tedy vše, co se týká lidského rozmnožování. Toho je právě žena zcela zásadním pilířem. A protože rozmnožování je pravděpodobně tím nejzákladnějším atributem života, máme neskromný dojem, že i náš obor je mezi lidskými činnostmi tím nejdůležitějším, neboť...

...VŠICHNI LIDÉ, SÓKRATE, MAJÍ VE SVÉM TĚLE I V DUŠI PUD K PLOZENÍ. V PLOZENÍ JE SKUTEK BOŽÍ. A PRÁVĚ TO JE VE SMRTELNÉM TVORU PRVKEM NESMRTELNOSTI..."

(Platón, Hostina)

Profil našeho zařízení

V naší ordinaci se jako každé pracoviště ženského lékaře zabýváme běžnou gynekologii včetně prevence a odborným dohledem nad budoucími maminkami. Historicky byla pro dr.Bartáka doménou reprodukční medicína, tedy vše, co souvisí s lidským rozmnožováním: gynekologická endokrinologie, léčba neplodnosti a péče od početí až po porod. I dnes v naší ambulanci konzultuje a ordinuje specialista z centra IVF a také certifikovaný specialista na prenatální ultrazvukovou diagnostiku; vlastníme jeden z nejlepších ultrazvukových přístrojů, jaký vůbec existuje. V léčbě neplodnosti spolupracujeme především s klinickým centrem PFC a ISCARE IVF.

V porodnictví a operativě jsme mnoho let spolupracovali s gynekologicko-porodnickým oddělení nemocnice v Brandýse, po jeho zrušení je nám nejbližší (a to emocionálně i geograficky) Fakulní nemocnice Bulovka, se všemi svými specializovanými centry a ambulancemi.

Krom reprodukční medicíny provádíme jako každé pracoviště ženského lékaře i běžnou gynekologii včetně prevence.


Lidé v ordinaci

Bc. Lenka Bartáková, DiS je vedoucímu lékaři manželkou a sestrou. Situace, kdy lékař pojme sestru (zdravotní) za manželku je jedinou tolerovanou formou incestu v kulturních zemích.

Lenka po gymnáziu vystudovala na vyšší zdravotní škole obor porodní asistentka. Jedenáct let pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení na pražské Bulovce, přivedla na svět první dvě děti (tedy ty vlastní) a pak pár let pobývala se svým mužem v severní Africe. Po návratu do vlasti působila jako obchodní reprezentant ve farmaceutické branži a povila další dvě děti. V roce 2006 se do gyn/por oboru vrátila a se svým manželem založila vlastní zdravotnické zařízení; je nutno dodat, že právě její podnikatelská invence byla rozhodující.

V ordinaci po celou dobu působí jako vedoucí sestra a provozní manažer


Moniku Stránskou jsme poznali před mnoha lety jako mladičkou sestřičku na gynekologicko-porodnické klinice na pražské Bulovce. Pak se vdala, odešla z Prahy, pracovala dlouho jako sestra v rakovnické nemocnici, ale život ji donutil se občas živit v nejrůznějších jiných profesích. S námi je od roku 2008 a bez ní si nedovedeme naši práci představit; je totiž nejen skvělá sestra s úžasnou empatií a komunikačními schopnostmi, ale díky své pestré profesionální minulosti umí prakticky vše. Například vyměnit v autě převodovku.


Prvním a vedoucím lékařem v naší ambulanci byl MUDr Alexandr Barták.

Narozen 11. září 1956 českým rodičům v Pekingu*, zemřel 2.srpna 2022.

Vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1982. Absolvoval stáž na gynekologickém oddělení nemocnice Ospedale Civico e Benefratelli v sicilském Palermu. Tam získal kladný vztah především k italské kuchyni.

Svoji pracovní kariéru zahájil na gynekologicko-porodnickém oddělení okresní nemocnice v Brandýse nad Labem, v roce 1985 vykonal atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, pět let po promoci přešel na Gynekologicko-porodnickou klinku Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, která se tehdy nacházela na pražské Bulovce, a v roce 1990 získal atestaci II. stupně ve svém oboru.

V roce 1992 odjel do zahraničí a až do roku 1994 pracoval jako gynekolog a porodník v jedné z krajských nemocnic v Tunisku (Hopital Régional de Kasserine). Nejenže tam získal (dnes velmi potřebný) poučený vztah k islámské kultuře, ale především toto africké období považuje stále za nejvýznamnější přínos pro své porodnické dovednosti. Po svém návratu do vlasti pak působil v nestátním zdravotnickém zařízení MEDA v Praze, kde se věnoval reprodukční medicíně, porodnictví a zejména léčbě neplodnosti, především pak metodám asistované reprodukce (IVF).

Od roku 2006 provozoval vlastní ambulantní zdravotnické zařízení, zaměřené na reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Dlouho pracoval na část úvazku jako porodník na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem, neboť k tomuto zařízení měl stále niterný a sentimentální vztah. Protože toto oddělení bylo koncem roku 2012 zrušeno, mohli jste jej pak několik let potkat v pohotovostních službách na porodnicko-gynekologické klinice pražské Nemocnice Na Bulovce, nakonec spolupracoval s gynekologicko-porodnickým oddělením Městské nemocnice v Neratovicích.

Dr. Barták je autorem odborných publikací ze svého oboru i populárních textů; některé najdete v záložce TEXTY .

Byl členem České gynekologicko-porodnické společnosti (Sekce asistované reprodukce) a zakládajícím členem České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hovořil dosti plynně rusky a francouzsky, anglicky hůře a nerad, německy či italsky pak jen lámaně a v případech krajní nouze.

Alexandr Barták byl od roku 1991 ženatý a za svůj život vychoval čtyři děti, z toho jedna dvojčata**.

*) Totéž datum si přesně o 15 let později zvolí pro svůj krvavý puč Augusto Pinochet zřejmě jen náhodou.

**) Že by útok Usámy bin Ládina na dvojčata nevyorská právě v den lékařových 45. narozenin byl narážkou na dvojčata jeho vlastní, je rovněž málo pravděpodobné.

Ultrazvukový diagnostický přístroj (Voluson E10 RSA)